La poètica de la immensitat. La última nota VI

Tècnica: tinta xina i te