La poètica de la immensitat. La última nota IV

Tècnica: tinta xina, te i llapis