La poètica de la immensitat. La última nota III

Tècnica: tinta xina, te i llapis