La poètica de la immensitat. La última nota II

Tècnica: tinta xina, te i llapis