Els draps bruts a casa com les intimitats al vent

Instal·lació artística 1998

Exposició col·lectiva a l’Escola Municipal d’Arts Aplicades de Terrassa.

Estem acostumats a guardar-nos les intimitats però a l’hora de penjar la roba ens les exposem públicament. Gràcies a l’atzar la llum que projecten les pinces creen un pentagrama que donarà peu a una altra interpretació de l’obra titulada Pentagrama.